نمایش دادن همه 9 نتیجه

بشقاب و لیوان طلاکوب ستاره

پک پیش دستی و لیوان طلاکوب نامبروان ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد بشقاب و 10 عدد لیوان کاغذی باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک پیش دستی و لیوان طلاکوب یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح و رنگ متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

پاپکرن طلاکوب ستاره

پک پاپکرن طلاکوب نامبروان ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد پاپکرن کاغذی باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک پاپکرن طلاکوب یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

چنگال یکبارمصرف طلاکوب ستاره

پک چنگال یکبارمصرف طلاکوب،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد چنگال لیبل دار باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک چنگال یکبارمصرف طلاکوب در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

خلال دندان یکبارمصرف طلاکوب ستاره

پک خلال دندان یکبارمصرف طلاکوب،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد خلال دندان لیبل دار باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک خلال دندان یکبارمصرف طلاکوب در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

ریسه طلاکوب ستاره

پک ریسه طلاکوب نامبروان ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد ریسه کاغذی باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک ریسه طلاکوب یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

کارد کیک بری طلاکوب ستاره

پک کارد کیک بری یکبارمصرف طلاکوب،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل یک عدد کارد و یک عدد کفگیر لیبل دار باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک کارد کیک بری یکبارمصرف طلاکوب در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

کارد یکبارمصرف طلاکوب ستاره

پک کارد یکبارمصرف طلاکوب،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد کارد لیبل دار باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک کارد یکبارمصرف طلاکوب در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

کلاه طلاکوب ستاره

پک کلاه طلاکوب نامبروان ،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد کلاه کاغذی باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک کلاه طلاکوب یکبار مصرف کاغذی در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.

نی یکبارمصرف طلاکوب ستاره

پک نی یکبارمصرف طلاکوب،یکی از وسایل تولدی و وسایل جشن است که شامل 10عدد نی لیبل دار باکیفیت عالی و طراحی منحصربفرد میباشد. پک نی یکبارمصرف طلاکوب در چندین طرح متفاوت ،با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد.