نمایش دادن همه 2 نتیجه

فرفره بزرگ

 • زمان سوزش: ۲۰ ثانیه
 • شعاع عملیاتی: ۵ متر
 • وزن: ۵ ± ۳۰ گرم
 • کلاس خطر: G 1.4
 • چرخش و تولید نور قرمز یا سبز
 • توضیح: قابل استفاده در فضای باز
 • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

فرفره کوچک

 • زمان سوزش: ۱۰ ثانیه
 • شعاع عملیاتی: ۳ متر
 • وزن: ۵ ± ۱۵ گرم
 • کلاس خطر: G 1.4
 • چرخش و تولید نور قرمز یا سبز
 • توضیح: قابل استفاده در فضای باز
 • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول