نمایش دادن همه 8 نتیجه

فرفره بزرگ

 • زمان سوزش: ۲۰ ثانیه
 • شعاع عملیاتی: ۵ متر
 • وزن: ۵ ± ۳۰ گرم
 • کلاس خطر: G 1.4
 • چرخش و تولید نور قرمز یا سبز
 • توضیح: قابل استفاده در فضای باز
 • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

فرفره کوچک

 • زمان سوزش: ۱۰ ثانیه
 • شعاع عملیاتی: ۳ متر
 • وزن: ۵ ± ۱۵ گرم
 • کلاس خطر: G 1.4
 • چرخش و تولید نور قرمز یا سبز
 • توضیح: قابل استفاده در فضای باز
 • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

فشفشه سرد

 • ارتفاع آبشار: ۲۰ – ۱۵ سانتی متر
 • زمان سوزش: ۴۰ ثانیه
 • وزن: ۵ ± ۲۵ گرم
 • کلاس خطر: G 1.4
 • توضیح: قابل استفاده در محیط های باز و بسته
 • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

فشفشه سیمی (فشفشه دستی،شمعک جرقه زن)

 • زمان سوزش: ۳۰ ثانیه
 • ارتفاع آبشار: ۲۰ – ۱۵ سانتی متر
 • وزن: ۵ ± ۲۰ گرم
 • کلاس خطر: G 1.4
 • فوران جرقه های طلایی رنگ
 • توضیح: قابل استفاده در محیط های باز و بسته
 • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول

فشفشه قلبی

ابعاد : 1x1x15 سانتی‌متر
وزن : 50 گرم
رده بندی سنی : بالای 3 سال
مدت زمان روشن ماندن : 30 تا 45 ثانیه