نمایش یک نتیجه

فشفشه سیمی (فشفشه دستی،شمعک جرقه زن)

  • زمان سوزش: ۳۰ ثانیه
  • ارتفاع آبشار: ۲۰ – ۱۵ سانتی متر
  • وزن: ۵ ± ۲۰ گرم
  • کلاس خطر: G 1.4
  • فوران جرقه های طلایی رنگ
  • توضیح: قابل استفاده در محیط های باز و بسته
  • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول