نمایش یک نتیجه

آبشار مخروطی (کله قندی)

  • زمان سوزش: ۳۵ – ۳۰ ثانیه
  • ارتفاع آبشار: ۴ متر
  • وزن: ۵ ± ۲۶۰ گرم
  • کلاس خطر: G 1.4
  • توضیح: قابل استفاده در فضای باز (فاصله امن ۵ متر)
  • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول