نمایش یک نتیجه

مشعل

  • زمان سوزش: ۱۲۰ ثانیه
  • ارتفاع آبشار: ۳۰  سانتی متر
  • وزن:  ۵ ± ۶۵ گرم
  • کلاس خطر: G 1.4
  • رنگ: سبز، سفید و قرمز
  • توضیح: قابل استفاده در جشن ها و هشداری
  • طریقه مصرف: دستورالعمل مندرج بر روی محصول