نمایش دادن همه 3 نتیجه

شمع میله ای (20 ،25 ،30 سانت)

شمع های میله ای،یکی از وسایل تولدی است که شامل 12 عدد شمع میله ای در یک بسته ،باکیفیت عالی و رنگ بندی منحصربه فرد میباشد. شمع های میله ای دارای چند نوع مختلف از جمله :
  • شمع میله ای 30 سانت
  • شمع میله ای معمولی( 20 سانت)
  • شمع میله ای پیچی
با طراحی زیبا میباشد و با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد. این شمع یکی از بهترین انواع شمع موجود در بازار محسوب میشود.

شمع میله ای پیچی (20 ،25 ،30 سانت)

شمع های میله ای،یکی از وسایل تولدی است که شامل 12 عدد شمع میله ای در یک بسته ،باکیفیت عالی و رنگ بندی منحصربه فرد میباشد. شمع های میله ای دارای چند نوع مختلف از جمله :
  • شمع میله ای 30 سانت
  • شمع میله ای معمولی( 20 سانت)
  • شمع میله ای پیچی
با طراحی زیبا میباشد و با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد. این شمع یکی از بهترین انواع شمع موجود در بازار محسوب میشود.

شمع میله ای کلیسایی (20 ، 25، 30 سانت)

شمع های میله ای،یکی از وسایل تولدی است که شامل 12 عدد شمع میله ای در یک بسته ،باکیفیت عالی و رنگ بندی منحصربه فرد میباشد. شمع های میله ای دارای چند نوع مختلف از جمله :
  • شمع میله ای 30 سانت
  • شمع میله ای معمولی( 20 سانت)
  • شمع میله ای پیچی
با طراحی زیبا میباشد و با رعایت نکات بهداشتی و با استاندارد روز دنیا در کارخانه تم تولد نامبروان (که برجسته ترین تولیدکننده لوازم جشن و تم تولد در ایران است) تولید شده و بصورت عمده وسایل تولدی بفروش میرسد. این شمع یکی از بهترین انواع شمع موجود در بازار محسوب میشود.